ФІЛОСОФІЯ
Розуміння краще за знання!
Терміни:
Навчання - процес набуття нових знань та розумінь.
Освіта - організована програма навчання.
Ліцей - спільнота учнів.
Навчальна програма - інформація, яку мають опанувати учні.
Викладання - допомога з опанування інформації.
Розклад - організація часу й ресурсів для опанування інформації.
Середовище - фізичний простір, де відбувається навчання.
Культура - цінності та поведінка, яких дотримується ліцей.
Творчість - процес створення ідей, які мають цінність.
Місія
Навчати людей, дати їм можливість зрозуміти навколишній світ і власні таланти, щоб вони виросли щасливими, духовно розвиненими людьми й активними, свідомими, гуманними громадянами.
Бачення
Випускники, що готові до самостійного, незалежного життя; розуміють свої таланти та є готовими до викликів сучасності.
Цінності
Командна робота - персонал, учні Ліцею досягають результатів командою, є зразковими командними гравцями.

Відповідальність – персонал та учні Ліцею готові нести відповідальність за свої вчинки, розуміють, що критична частка в досягненні успіху лежить на них самих.

Чесність та відкритість - кожен може прямо повідомити іншому: якщо щось не подобається в поведінці або в роботі; що він чого не знає або не вміє; попросити допомогу; визнати помилку(визнаючи свої помилки, ми показуємо свою готовність змінюватися).
Завдання
1. Створити умови, в яких учні хотітимуть та зможуть навчатись.
2. Створити умови, в яких вчителі будуть забезпечені необхідними ресурсами, щоб
творчо виконувати свої обов'язки.
3. Створити атмосферу, де вчитель допомагатиме навчатись учням.
4. Бачити унікальність та індивідуальність кожного учня.
Наша навчальна програма включає
1. Розмаїття – навчання має бути всеохопним, має дати учням загальні знання, а також
вміння виявити в собі особисті зацікавлення й сильні сторони.
2. Глибину – дає свободу вибору, щоб із часом учні могли глибоко пізнати і дослідити
власні інтереси.
3. Динаміку – навчальна програма повинна забезпечувати співпрацю і взаємодію між
учнями різного віку і вчителями різних предметів.
Наша навчальна культура
Сімейна, рівність вчителів та учнів у взаємній повазі та гідності.
Наш вчитель – це людина, яка
• Усвідомлює своє покликання до вчителювання.
• Любить учнів.
• Власним прикладом (поведінка, діяльність, характер) зацікавлює, заохочує, мотивує
учнів.
• Допомагає ВЧИТИСЬ учням, а не ВИКЛАДАЄ МАТЕРІАЛ.
• Поглиблює знання учнів, які зроблять дітей упевненими в собі, самостійними
людьми, які зможуть надалі вдосконалюватись.
• До навчання підходить творчо, використовує інтерактивний метод навчання.
• Будує атмосферу співпраці, а не авторитарного режиму.
• Сама постійно вчиться.
• Приймає індивідуальність кожного учня.
• Приймає філософію Ліцею та втілює її.
Наші менеджери
Це люди, що мають бачення, вміння й розуміння середовища, в якому
учні можуть і хочуть навчатися.
Батьки учнів
Це наші партнери, в співпраці з якими ми допомагаємо розвиватись учням.
050 74 73 426
info@plms.school
вулиця Олександа Хіри, будинок 1, приміщення 2а
Ужгород